Home > Uncategorized > Ziua Tuturor Sfinților sau ziua memoriei trecute și viitoare

Ziua Tuturor Sfinților sau ziua memoriei trecute și viitoare

November 1st, 2019 Leave a comment Go to comments

„Relicvele morţilor sunt preţioase, dacă în timpul vieţii ţi-au fost dragi.” Emily Brontë

„Un om fără amintiri e ca un cimitir în care numele morţilor lipsesc de pe cruci.” – Tudor Mușatescu

În cele mai multe tradiții ale multor țări pe Pământ, aprinderea unei lumânări este un act sacru. O lumânare aprinsă spune mai mult decât multe cuvinte pot spune. Dacă nu suntem acolo unde sunt îngropați cei dragi nouă, gândul la ei și o rugăciune rostită din inimă poate învinge timpul și spațiul…

Aprind o lumânare și mă gândesc la cei dragi, duși dintre noi, trecuți la cele veșnice. Știu că mă privesc de acolo de SUS și știu că se bucură de fiecare faptă bună și de fiecare gând sau cuvânt înțelept.

În timp ce lumânarea arde tremurând, rostesc sfios o rugăciune, uneori aceeași, alteori alta, uneori bisericească sau ale sfinților Bisericii, alteori personală și compusă ad hoc, hinc et nunc.

De fiecare dată rugăciunile exprimă trăirile și gândurile mele lăuntrice și spontane. Sunt trecutul și viitorul, durerea și bucuria, regretul și neputința înțelegerii atâtor enigme pămâneși și cerești. Dar, la urma urmei, peste toate acestea și pete viața noastră, a tuturor, guvernează Voia lui Dumnezeu Atotputernic și Multmilostiv!

Bunul și Multmilostivul Dumnezeu să vă ierte, să vă odihnească în pace și să vă facă parte cu drepții, tată și mamă!

Rugăciunea de anul acesta:

Doamne, Doamne, Cel ce ai as­cul­­tat tânguirea lui Iosif, care la moartea lui Iacov a căzut pe fața tatălui său și l-a plâns și l-a sărutat; asemenea și Fiul Tău, Domnul nostru Isus Cris­tos, a cunoscut dragostea de mamă, căci pe cruce și în grele chinuri fiind, a văzut pe Maica Sa și pe ucenicul pe care îl iubea alături stând, și a zis Maicii Sale: „Femeie, iată fiul tău!”, iar după aceea a zis și ucenicului: „Iată mama ta!”. Însuți, întrutot Bu­nule Stăpâne, caută din ceruri și vezi jalea și durerea ce mi-au cuprins astăzi inima și sufletul. Îndură-Te de mine, robul Tău, și primește rugă­ciunea ce-Ți înalță fiul care și-a pier­dut pe tatăl său preaiubit și pe mama sa preaiubită și iartă-le lor, și îi dezleagă de toate greșelile cele de voie sau fără de voie, cele cu lucrul sau cu cuvântul și toate câte ca oameni în această viață au săvârșit. Ascultă, milostive Stăpâne, glasul îndurerat al fiului, pe care tatăl său și mama sa l-a povățuit și l-a deprins ca, în re­striște și în necazuri, către Tine și cu credință tare să-și ridice ochii și să-și deschidă gura. Milostivește-Te, Doamne, și dă sufletului tatălui meu și mamei mele odihna cea bună și fă-i pe ei părtași bu­nătăților celor veșnice, așezându-i cu drepții în curțile Tale, că bine­­­cuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin.

Categories: Uncategorized Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.